Hirurgija

surgery, doctor, surgeon

Hirurgija

U CANIS FELIS veterinarskoj stanici pružamo usluge hirurških operativnih zahvata MEKIH TKIVA. Zahvati se obavljaju uz pomoć moderne opreme, u općoj INHALACIONOJ anesteziji, prateći nova naučna dostignuća i koristeći savremene tehnike i materijale. Primjena postoperativne

ANALGEZIJE je zlatni standard u našoj stanici. Pobrojaćemo neke od osnovnih operativnih zahvata sa dugačke liste onoga što
radimo:

  • STERILIZACIJE I KASTRACIJE

  • CARSKI REZ

  • OBRADA TRAUMATSKIH POVREDA

  • HIRURŠKO LIJEČENJE TUMORA

  • RAZLIČITI OPERATIVNI ZAHVATI NA UNUTRAŠNJIM ORGANIMA

  • KOREKCIJA HERNIJA, ITD.