Dijagnostika

biology, research, laboratory

Dijagnostika

Pored klasičnog kliničkog pregleda, nezamjenjivo oruđe u rukama doktora veterinarske medicine, kako bi došao do tačne dijagnoze su različite dijagnostičke metode. U našoj stanici radimo:

  • HEMATOLOŠKE i BIOHEMIJSKE PRETRAGE KRVI. Nezamjenjiv dio medicinske dijagnostike, bez kog nema ozbiljne medicine. Naša stanica posjeduje najmodernije
    dijagnostičke uređaje koji garantuju tačnost podataka.

  • PRETRAGE URINA

  • BRZE TESTOVE NA ZARAZNE BOLESTI

  • MIKROSKOPSKE PRETRAGE RAZLIČITIH UZORAKA

  • RTG DIJEGNOSTIKU – USKORO

  • ALERGOLOŠKE TESTOVE iz krvi, u saradnji sa renomiranom inostranom laboratorijom – USKORO

  • PATOHISTOLOŠKE NALAZE tumorskih uzoraka i drugih patoloških stanja, u saradnji sa renomiranom inostranom laboratorijom – USKORO